To konto zostało zawieszone.
Został przekroczony limit transferu lub konto jest nieopłacone.